ตารางค่าธรรมเนียม

บริการรับชำระเงินผ่าน Bill Payment ผ่าน เคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (เรียกเก็บจากผู้ชำระเงิน)
- ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน - 10 บาท/รายการ (ไม่จำกัดยอดเงินโอน)
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี - 30 บาท/รายการ (ยอดเงินต้องไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ กรณีโอนเกิน 100,000 บาท คิดค่าบริการหมื่นละ 10 บาท โดย คิดตั้งแต่บาทแรก ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ)

บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์  Bill Payment (e-Collection)
• สำหรับชำระเงินผ่านเครื่อง ATM,  ระบบ K-Cyber Banking, Phone Banking และ K-Mobile Banking Plus ( on Smart Phone)  ของธนาคารกสิกรไทย
• ค่าธรรมเนียม (เรียกเก็บจากบริษัท หรือผู้ชำระเงิน)
    - ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน 10 บาท/รายการ
    - ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
        • 0 - 100,000 บาท  30 บาท/รายการ
        • 100,001- 300,000 บาท  75 บาท/รายการ
        • กรณีโอนเกิน 300,000 บาท ส่วนที่เกิน คิดค่าบริการหมื่นละ 10 บาท
          ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน  1,000 บาท/รายการ)

Dowload แบบฟอร์ม " ใบแจ้งการชำระเงิน " (Pay-in Slip) ที่นี่

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่าน e-Collection

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (K-Contact Center)


 • 1. โทรศัพท์หมายเลข 0-2888-8888
 • 2. เลือก กด 3 บริการเติมเงินโทรศัพท์ โอนเงิน ชำระเงิน และ Mobile banking
 • 3. เลือก กด 2 บริการโอนเงินและชำระเงิน
 • 4. กด ?หมายเลขบัญชี 10 หลัก หรือหมายเลข 16 หลัก บนบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต/บัตรเครดิต ตามด้วย #?
 • 5. กด ?รหัสประจำตัว? ตามด้วย #
 • 6. เลือก กด 2 บริการชำระเงิน
 • 7. เลือก กด 1 บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • 8. กด รหัสบริษัท ที่ต้องการชำระเงิน ตามด้วย #
 • 9. กด # เพื่อยืนยันรหัสบริษัทถูกต้อง หรือ กด 1 เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสบริษัท
 • 10. เลือก กด 1 ชำระเงินจากบัญชีกระแสรายวัน หรือ กด 2 ชำระจากบัญชีออมทรัพย์
 • 11. กด ?รหัสอ้างอิงที่ 1? ตามด้วย #
 • 12. กด ?รหัสอ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี) ตามด้วย #
 • 13. กดจำนวนเงินที่ต้องการชำระ รวมทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตามด้วย #
 • 14. กด # เพื่อยืนยันการทำรายการ หรือ กด 1 เพื่อเปลี่ยนแปลง

 • ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทาง ATM (K-ATM)


 • 1. สอด บัตร ATM หรือ บัตรเครดิต
 • 2. กด รหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4 หลัก)
 • 3. กดปุ่ม ? ชำระเงิน / ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด
 • 4. กดปุ่ม ?อื่น ๆ (ระบุรหัส) ?
 • 5. เลือก หักจากบัญชี (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
 • 6. ใส่รหัส บริษัท 5 หลัก (XXXXX)
 • 7. กด ?รหัสอ้างอิงที่ 1? ตามด้วย กดปุ่ม ?หมายเลขถูกต้อง?
 • 8. กด ?รหัสอ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี) ตามด้วย กดปุ่ม ?หมายเลขถูกต้อง?
 • 9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ ตามด้วย กดปุ่ม ?จำนวนเงินถูกต้อง?
 • 10. ตรวจสอบและกดปุ่ม "ยืนยันการทำรายการ"
 • 11. รอรับหลักฐานการชำระเงิน Slip ATM

 • ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านช่องทาง Internet (K-Cyber Banking)


 • 1. เข้า Internet ไปที่ www.kasikornbank.com คลิกที่ ?บริการออนไลน์ (Online Services)? และเลือก ?K-Cyber Banking? จากกล่องด้านขวามือ
 • 2. Log in เข้าระบบ โดยใส่ User Name และ Password
 • 3. เลือกเมนูหลักด้านซ้ายมือชื่อ ?ชำระค่าสินค้าและบริการ? เพื่อแสดงเมนูย่อย
 • 4. เลือกเมนูย่อยด้านซ้ายมือชื่อ ?ชำระค่าสินค้าและบริการ?
 • 5. เลือกปุ่ม ?สร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน / New Billing Template? เพื่อเข้าหน้าจอชำระค่าสินค้าและบริการ
 • 6. เลือกประเภทบริการที่ต้องการชำระ
 • 7. เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ
 • 8. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงิน (กระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์)
 • 9. ใส่ ?รหัสอ้างอิงที่ 1? / ?รหัสอ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี)
 • 10. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ แล้วกดปุ่มชำระเงิน
 • 11. ตรวจสอบรายการ และทำการกดปุ่ม ?ยืนยัน? เพื่อทำรายการชำระเงิน

 • หมายเหตุ รหัสบริษัท สามารถสอบถามได้จากบริษัทที่รับชำระเงิน หรือ K-Contact Center โทร.0-2888-8888

  ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่าน e-Collection (K-Mobile Banking)

  ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking SMS)


 • 1. เข้าเมนู Write Message
 • 2. พิมพ์รูปแบบคำสั่งที่ธนาคารกำหนด เช่น ?รหัสร้านค้า<วรรค>จำนวนเงิน<วรรค>เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน<วรรค>เลขที่บัญชี 4 หลักท้าย?
 • 3. ส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4288888
 • 4. รอรับผลการทำรายการทาง SMS

 • หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการ บางร้านค้า ลูกค้าต้องโทรศัพท์มาลงทะเบียนเลขที่อ้างอิง ที่ K-Contact Center โทร. 02 888 8888 ก่อนจึงจะสามารถทำรายการชำระเงินได้

 • ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking ATM SIM)


 • 1. เลือกเมนู ATM SIM
 • 2. เลือกภาษา
 • 3. เลือกธนาคารกสิกรไทย
 • 4. ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก
 • 5. เลือกเมนู ?ชำระเงิน?
 • 6. เลือกเมนู ?อื่นๆ?
 • 7. เลือกหมวดร้านค้า
 • 8. เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ
 • 9. เลือก บัญชีที่ต้องการชำระ (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
 • 10. ใส่ ?เลขที่อ้างอิงที่ 1?
 • 11. ใส่ ?เลขที่อ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี)
 • 12. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 • 13. ตรวจสอบและกดยืนยันการทำรายการ
 • 14. ระบบจะแสดงผลการทำรายการทางหน้าจอมือถือ
 • 15. รอรับหลักฐานการชำระเงินทาง SMS

 • ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking PLUS)


 • 1. เลือก icon K-Mobile Banking PLUS
 • 2. เลือกธนาคารบนมือถือ
 • 3. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 4. เลือกเมนู ?จ่าย/ซื้อ?
 • 5. เลือกเมนู ?จ่ายค่าอื่นๆ? หรือ ?จ่ายโดยระบุรหัสบริษัท?
 • 5.1 เมนู ?จ่ายค่าอื่นๆ?
 • 5.1.1 เลือกประเภทร้านค้า
 • 5.1.2 เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ
 • 5.2 เมนู ?จ่ายโดยระบุรหัสบริษัท?
 • 5.2.1 ใส่รหัสบริษัท
 • 5.2.2 กดยืนยันร้านค้า
 • 6. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงิน (กระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์)
 • 7. ใส่ ?เลขที่อ้างอิงที่ 1?
 • 8. ใส่ ?เลขที่อ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี)
 • 9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 • 10. ตรวจสอบรายการ และกดยืนยันการทำรายการ
 • 11. ระบบจะแสดงผลการทำรายการทางหน้าจอมือถือ